top of page

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video

Pentru a vă asigura de siguranța dumneavoastră și a bunurilor noastre, vă informăm că spațiile comune aferente caselor de oaspeți Aluniș Retreat și Casa Lila sunt supravegheate video. 

📹 Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit (înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zona supravegheată video”).

 

 

Supravegherea video se realizează exclusiv pentru asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor dumneavoastră, precum și ale operatorului de servicii turistice. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.

  1. Scopul prelucrării prin mijloace video: DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în unități hoteliere, al asigurării securității spațiilor și bunurilor acestora, precum și al siguranței persoanelor aflate în unitățile hoteliere. Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determină anularea accesului acesteia în incinta hotelurilor.

  2. Condiții de legitimitate: Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se realizează în conformitate cu prevederile legale în domeniu, inclusiv Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, și altele.

  3. Zonele monitorizate: Supravegherea video se realizează în zonele de acces și spațiile comune destinate publicului, parcările aferente celor două case de oaspeți, terasele exterioare aferente celor două case de oaspeți și perimetrul exterior celor două case de oaspeți.

  4. Transparență și informare: DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată video informațiile prevăzute de RGPD și de Decizia nr. 52/2012, emisă de președintele ANSPDCP. Informațiile sunt aduse la cunoștința persoanelor vizate prin intermediul unui afiș "Zonă supravegheată video" postat în locurile monitorizate.

  5. Protejarea vieții private și securitatea informațiilor: S-au implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea securității sistemului video și a vieții private, inclusiv stocarea datelor în spații securizate, instruirea periodică a personalului, și controlul strict al accesului la date.

  6. Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video: Accesul la imaginile video înregistrate și transmise în direct este limitat la un număr redus de persoane, angajați ai companiei, care au drepturi de acces specificate în fișa de post și care au semnat acorduri de respectare a prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal. Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

  7. Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video: Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL în scopul monitorizării accesului persoanelor în companie, al asigurării securității spațiilor și bunurilor caselor de oaspeți, precum și al siguranței persoanelor aflate în aceste locații. Dezvăluirea către terți se face numai în conformitate cu prevederile legale și în baza unei evaluări riguroase a necesității comunicării.

  8. Durata de stocare: Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele și nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. În cazul unui incident de securitate, durata de păstrare poate fi extinsă pentru investigarea suplimentară a incidentului.

  9. Drepturile persoanei vizate: DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL garantează respectarea drepturilor persoanelor vizate, conform RGPD. Persoana vizată are dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoana vizată poate transmite o cerere scrisă la adresa menționată.

 

La DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL, ne luăm angajamentul de a proteja viețile private și datele cu caracter personal ale clienților noștri, și ne asigurăm că orice prelucrare a acestor date este realizată în conformitate cu legislația aplicabilă și cu respectarea drepturilor individuale.

Pentru mai multe informații sau pentru exercitarea drepturilor dvs. privind protecția datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa:

DIA ALUNIȘ MANAGEMENT SRL Alunis 39, comuna Colți, Județul Buzău E-mail: rezervari@alunis.ro

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

bottom of page