top of page

Programul de educație nonformală culturală
al
Școlii de Olărit de la Colți

ColorNo background.png

Sădim semințele unei noi generații de olari

Implementat în perioada septembrie 2021 - aprilie 2022 prin acest proiect am urmărit  facilitarea accesului la educație nonformală și aducerea patrimoniului cultural și tradițiilor locale în atenția copiilor, tinerilor și adulților într-o manieră accesibilă și atractivă. Programul de educație culturală are drept scop dezvoltarea sustenabilă a comunității locale și integrarea membrilor vulnerabili prin oferirea de ateliere de educație nonformală, cursuri de formare profesională și angajarea a două persoane aflate în imposibilitatea de a-și găsi un loc de muncă precum și evenimente deschise publicului.

 

Programul se desfășoară pe o perioadă de 6 luni (octombrie - martie 2022) în sediul Centrului de Artă Aluniș și este finanțat prin programul In Stare de Bine, susținut de Kaufland Romania și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 
 


Ce facem în cadrul programului 

Suplinim lipsa infrastructurii și accesului copiilor și tinerilor, cu precădere al celor din grupuri defavorizate, la activități creative și evenimente culturale

Peste 100 de tineri și copii din sistemul de protecție de stat, aflați în grija Casa Amurtel, copii de la centrul de zi din Pănătău și copii aflați în situații de sărăcie sau abandon școlar beneficiază de ateliere susținute de artiști ceramiști și un psiholog clinician specializat pe educație nonformală/educație prin artă. Aceste ateliere au un impact benefic asupra dezvoltării creativității și expresivității, creșterii încrederii și stimei de sine și o mai bună integrare socială.

Creăm locuri de muncă și formăm profesional primele femei olar de pe Valea Buzăului

Mihaela Coman (46) și Mădălina Tache (35), localnice din Aluniș - Colți sunt femei abițioase, inteligente și care își doresc să muncească. Din păcate în zonă locurile de muncă sunt foarte puține, iar cele accesibile femeilor aproape inexistente. În cadrul programului cele două doamne urmează cursuri de pregătire profesională cu artiști ceramiști, sunt angajate cu forme legale și vor duce mai departe tradiția ceramicii de la Colți. După finalizarea cursurilor de pregătire, Mihaela și Mădălina vor putea susține ateliere de olărit și vor crea produse destinate vânzării. 

Citește povestea Mădălinei Tache

Stimulăm interesului pentru istoria culturală locală,  încurajarea micilor artizani și meșteșugari locali prin organizarea de evenimente tip open doors, expoziții de produse și artă tradițională. 

La nivel de comunitate, valorificarea identității locale și promovarea tradițiilor și a moștenirii culturale locale oferă premisele dezvoltarii sustenabile prin crearea unui brand cultural local și prin creșterea vizibilității pe plan local și național.

236128917_390886459093764_5446024027369585114_n.jpg

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului „În Stare de Bine". Website-ul programului, www.instaredebine.ro

Kaufland + FDSCNo background_edited.png
bottom of page