top of page
Banner-PNRRr-2.png
Colorful Threads

Țesem legături

Un proiect de cercetare, documentare și revitalizare a tradiției prelucrării lânii pe Valea Buzăului ca premisă pentru crearea unui brand cultural local, impulsionarea turismului responsabil în zonă și conservarea moștenirii culturale locale pentru generațiile următoare.

Țesem legături face referire pe de o parte la țesăturile pe care vrem să le scoatem din poduri și uitate prin cufere și să le expunem în toată splendoarea lor pentru a fi cunoscute de generațiile care vor veni și, pe de altă parte, la firul invizibil care leagă femeile de la străbunici la nepoate și mai departe. Prin aducerea la lumină a poveștilor și cunoștințelor ultimelor femei care încă mai țes sperăm să inspirăm și chiar să creăm noi oportunități pentru generațiile următoare de femei din mediul rural și nu numai.

- Context - 

Zona orașului Pătârlagele și comunele învecinate au o bogată moștenire culturală și constituie un spațiu cu un potențial turistic major. Sunt așezări tradiționale de munte pe teritoriul cărora se află importante atracții naturale precum Complexul Așezărilor Rupestre Nucu-Bozioru, Complexul Rupestru Aluniș și Trovanții de la Ulmet. Cu toate acestea este o zonă defavorizată din punct de vedere cultural.  

Spațiul de desfășurare a proiectului face parte din Ținutul Buzăului, devenit în 2021 Geoparc UNESCO, fapt ce a trezit interesul publicului pentru această destinație, creând momentul propice de a împuternici comunitatea în a construi un brand cultural local care să-i susțină dezvoltarea în mod sustenabil . Din păcate există foarte puține exemple de bună practică în dezvoltarea turistică, proiecte care să ia în considerare păstrarea specificului zonei și respectarea tradițiilor locale. 

Interesul economic scăzut pentru arta tradițională, artizanat și meșteșuguri a dus la dispariția acestora și a multor produse de patrimoniu precum războaie de țesut, instrumente de prelucrare a lânei și produse finite (covoare, port popular etc) acesta ajungând pe foc sau degradate prin neglijare. Gastronomia locală și-a pierdut specificul, iar arhitectura locală îi urmează. Prelucrarea lânii este un obicei pe cale de dispariție, lâna brută fiind acum de cele mai multe ori aruncată sau arsă. 


Mai mult, populația este una îmbătrânită și se observă o ruptură între generații. Odată cu migrația populației tinere și scăderea interesului pentru patrimoniul cultural imaterial al zonei, se pierd elemente valoroase ce țin de identitatea locului și dispare posibilitatea de a dezvolta un brand cultural local precum și de aduce mai departe poveștile locului. 

În orașul Pătârlagele (început 2023) este în curs de amenajare un Centru Cultural Etnografic, moment propice pentru implicarea comunității în furnizarea de materiale pentru colecția de exponate.
Cu toate acestea, în urma activității Centrului de Artă Aluniș și a proiectelor derulate s-a observat un interes crescut în rândul comunității locale de a participa la evenimente culturale și atât ca spectatori cât și contribuind activ cu exponate pentru expoziții, materiale și cunoștințe pentru ateliere. 

Ce facem prin proiect

Proiectul „Țesem legături”  are în vedere documentarea și promovarea  moștenirii culturale locale și a patrimoniului imaterial local prin implicarea prioritară a actorilor culturali locali și a comunității. Beneficiarii proiectului trec dincolo de rolul de spectatori ai evenimentelor și iau poziție activă drept creatori în proces.

 

Activitatea de documentare se realizează prin interviuri cu localnicii, vizite în gospodării și la stâne. Comunitatea locală este încurajată să contribuie cu exponate, cunoștințe și povești atât pentru expoziții cât și în desfășurarea atelierelor/șezătorilor (facilitatori și public). 


Astfel proiectul prevede dezvoltarea de aptitudini și cunoștințe artistice / de creativitate pentru comunitatea locală precum și  promovarea incluziunii, a diversității și a toleranței prin mijloace artistice prin crearea unei punți de legătură între generații în crearea unui atelier de creație, activat prin șezători  unde se va învăța în mod interactiv de la bătrânii satului  arta țesutului și prelucrării lânii în Munții Buzăului, despre ii, cămașa cu altiță, tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei în România și Republica Moldova, realizarea de martisoare locale etc.

tesut (3).jpg
tesut (1).jpg

Impactul în comunitate

Valorificarea identității locale și promovarea tradițiilor și a moștenirii culturale locale oferă premisele dezvoltării sustenabile prin creșterea vizibilității pe plan local și național.

 

Stimularea implicării membrilor comunității în acțiuni comune urmărește crearea și întărirea sentimentului de apartenență și de responsabilizare colectivă față de protejarea patrimoniului și resurselor locale.

 

Vizibilitatea crescută va contribui la o mai mare atractivitate turistică a zonei, stimulând dezvoltarea economică sustenabilă, creșterea calității vieții și revitalizarea comunității, cuantificate prin numărul de noi vizitatori și turiști atrași.

tesut (4).jpg
Fanzin Țesem Legături

ACHIZIȚII - PNRR - CENTRUL DE ARTĂ ALUNIȘ

“Țesem legături” (cod PNRR 163) este un proiect organizat de Asociația Centrul de Artă Aluniș și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul IV / Componenta 11 – Turism și cultură, INVESTIȚIA I5 „Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural”. 

Proiect cofinanțat de Primăria Pătârlagele.

Valoarea totală a proiectului este de 224 000 Lei. 

Durata proiectului este de 15 luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul aprilie 2023 – iunie 2024.

Obiectivul proiectului constă în crearea unei baze de cercetare etnografică locală, a unei platforme de manifestare artistică trans-disciplinară pentru artiști locali (poezie, meșteșug, pictură etc) precum și a unui atelier funcțional deschis comunității locale pentru a învăța și a lua parte la manifestări creative/artistice precum și a transmite mai departe către tineri și copii meșteșuguri și tradiții locale.

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

mfe.gov.ro/pnrr/      www.facebook.com/PNRROficial/

bottom of page